Integritetspolicy

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Meniga Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Meniga Ltd, och dess närstående bolag ("Meniga" eller "vi"), respekterar din integritet och förbinder sig att alltid skydda dina personuppgifter. Meniga arbetar enligt principen "Min data arbetar till förmån för mig". Detta innebär att det huvudsakliga syftet med Menigas användning av dina personuppgifter är att optimera din upplevelse av Menigas tjänst (dvs. lämna erbjudanden, belöningar och återbetalningar av kontanter som kan kopplas till ditt/dina betal- eller kreditkort, och ge dig intressanta erbjudanden som är anpassade efter dina intressen och köpvanor ("tjänsten").

Menigas tjänst tillhandahålls för både konsumentanvändare ("användare") och för yrkesmässiga användare ("handlare"). Tjänsten tillhandahålls via våra mobilapplikationer, vår webbplats ("webbplatsen") och genom deltagande bankers digitala applikationer.

Denna sekretesspolicy ("sekretesspolicyn") förklarar vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur de behandlas och delas samt vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina uppgifter. Denna sekretesspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har angående dina personuppgifter.

När du använder eller registrerar dig som användare eller handlare i tjänsten, eller på annat sätt interagerar med oss, bekräftar du att du förstår att vi samlar in, behåller och använder dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller för de personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din användning av vår tjänst. Sekretesspolicyn gäller inte dina personuppgifter som samlas in självständigt av någon av våra partner och Meniga friskriver sig från allt ansvar för den databehandling som utförs av sådana partner.

2. VILKA VI ÄR

Vi är Meniga Sweden AB, organisationsnummer 556868-5712, Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, Sverige, ett helägt dotterbolag till Meniga Ltd. Du kan nå oss via e-post på rewards.support@meniga.com eller dpo@meniga.com, och vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi litar på att denna sekretesspolicy besvarar dina frågor om vår insamling, användning, skydd och utlämnande av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på den adress eller e-postadress som anges ovan.

3. ÄNDRINGAR

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Om vi gör det träder den ändrade sekretesspolicyn i kraft när vi publicerar den på webbplatsen. Det senaste ändringsdatumet anges längst ner i sekretesspolicyn.

Om någon ändring gör att sekretesspolicyn ger ett sämre skydd för dina personuppgifter kommer denna ändring inte att gälla för uppgifter som vi har samlat in om dig innan ändringen gjordes. Ändringen kommer dock att gälla för sådana uppgifter om du ger ditt medgivande till tjänsten och/eller till den nya versionen av sekretesspolicyn, eller om du lämnar ny information eller på nytt lämnar samma information efter ändringens ikraftträdande.

4. INSAMLING

4.1 Vilken information vi samlar in
Vi samlar in de personuppgifter som har lämnats av dig eller samlats in i tjänsten. För användare består de personuppgifter som vi kan behandla av följande:
4.1.1 Registrering
När du registrerar dig som användare samlar vi in och lagrar din användarinformation, inklusive ditt fullständiga namn, födelsedatum och din e-postadress.
4.1.2 Länkning av betalkonto
När du länkar dina kort och/eller betalkonton till tjänsten ber vi dig att uppge dina kort- eller betalkontouppgifter och/eller kontonumret som ska länkas till tjänsten och annan information som behövs för denna länkning.
4.1.3 Transaktioner
När du använder tjänsten samlar vi från de länkade korten/betalkontona automatiskt in transaktionsdata som har överförts från din bank/kort-/betalningsleverantör med ditt medgivande och godkännande (dvs. information om de inköp som du gör med ditt länkade kort/betalkonto, till exempel köpesumma och handlarinformation). Denna information kommer att överföras till Meniga automatiskt efter ditt medgivande och godkännande, så länge den är giltig.
4.1.4 Överförd information och uppgifter som har skapats av dig
Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar eller överför uppgifter via formulär i vår tjänst, till exempel preferenser, intressen, inställningar och om du vill ta emot marknadsföring från oss samt eventuella meddelanden till vårt supportteam.
4.1.5 Insamling av allmänna och statistiska uppgifter
Vi använder cookies och liknande teknik (t.ex. webbfyrar, pixlar, annonstaggar och enhetsidentifierare) för att känna igen dig i tjänsten och när du använder olika enheter. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga din användning. Om du ställer in din mobila enhet eller din webbläsare för att inte acceptera cookies kommer tjänsten inte att fungera på det sätt som är avsett.
4.1.6 Övrig information
Vi kan också samla in annan teknisk information i samband med din användning av tjänsten, såsom webbläsarinformation, webbplatser som du har hänvisats från, sidor som du besöker i tjänsten och din IP-adress, samt platsinformation.

För handlare består de personuppgifter som vi kan behandla av följande:

4.1.7 Registrering
När du registrerar dig som handlare samlar vi in och lagrar din användarinformation, inklusive ditt fullständiga namn, födelsedatum, e-postadress, mobiltelefonnummer och annan information, såsom dina företagsuppgifter och faktureringsinformation.
4.1.8 Överförd information och uppgifter som har skapats av dig
Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar eller överför uppgifter via formulär i vår tjänst, till exempel kampanjinformation, intressen, inställningar och om du vill ta emot marknadsföring från oss samt eventuella meddelanden till vårt supportteam.
4.1.9 Betalningsinformation
När du använder service- och beställningskampanjerna ber vi dig att betala via vår externa betaltjänsteleverantör. I samband med sådana betalningar samlar vi in information om bland annat de betalningar som har gjorts, kampanjbelöningar och återstående belopp.
4.1.10 Insamling av allmänna och statistiska uppgifter
Vi använder cookies och liknande teknik (t.ex. webbfyrar, pixlar, annonstaggar och enhetsidentifierare) för att känna igen dig i tjänsten och när du använder olika enheter. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga din användning. Om du ställer in din mobila enhet eller din webbläsare för att inte acceptera cookies kommer tjänsten inte att fungera på det sätt som är avsett.
4.1.11 Övrig information
Vi kan också samla in annan information i samband med din användning av tjänsten, såsom webbläsarinformation, webbplatser som du har hänvisats från, sidor som du besöker i tjänsten och din IP-adress, samt platsinformation.
4.2 Hur vi samlar in din information
Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig i samband med ditt besök eller din registrering i tjänsten, eller när du använder vår tjänst genom att t.ex. få återbetalningar av kontanter och lösa in belöningar, anmäla dig till nyhetsbrev eller kontakta oss via post, e-post, chatt eller telefon.

Vi kan också samla in dina uppgifter, i den utsträckning du har gett ditt medgivande till det, genom den digitala appen av en bank vi samarbetar med eller genom Meniga Rewards appen, från de kort-/betalkonton som du har länkat. Denna information kommer att överföras automatiskt till Meniga efter ditt medgivande och godkännande, så länge den är giltig.

Vi kan kombinera information som du har tillhandahållit oss med information från andra källor, till exempel information som bekräftar dina kort-/betalkontouppgifter eller ditt telefonnummer. Vi gör detta för att förvissa oss om att den information vi samlar in stämmer och för att kunna erbjuda bättre service.

5. BEHANDLINGSÄNDAMÅL

Dina personuppgifter kommer inte att användas på något sätt som är oförenligt med det syfte för vilket de samlades in. Observera att vissa personuppgifter kan användas även utan ditt samtycke, till exempel om vi behöver uppgifterna för att tillhandahålla vår tjänst. Vi behandlar dina personuppgifter för de syften som anges i paragraferna 5.1-5.5 nedan.
5.1 Tillhandahållande av vår tjänst
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst och funktionerna i den, till exempel för att analysera dina köp och lämna erbjudanden om återbetalningar av kontanter och belöningar baserat på din köphistorik och profil (om du är en användare), för att administrera och publicera kampanjer och eventuella belöningar eller återbetalningar av kontanter relaterade till dessa (om du är en handlare), för att administrera din användar-/handlarprofil, för att behandla din information i samband med ett köp, för att behandla alla dina begäranden om information eller råd, för att kommunicera med dig samt för att ge support. Behandling som avser att analysera dina köp och behandla dina transaktioner baseras på ditt föregående medgivande. Andra behandlingsaktiviteter som anges ovan är nödvändiga för uppfyllandet av våra avtal med dig eller baserade på vårt legitima intresse av att tillhandahålla tjänsten. Som en del av att tillhandahålla vår tjänst skapar vi anonymiserad statistik om det totala köpbeteendet hos alla våra användare och delsegment av användarbasen. Vi tillhandahåller denna statistik om köpbeteende till handlare och andra som en del av tjänsten. Vi använder också denna statistik som en del av de uppgifter som vi tillhandahåller till handlarna om resultat av belöningskampanjer och hur kampanjer för återbetalningar av kontanter påverkar köpbeteendet.
5.2 Förbättring av vår tjänst
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att ta fram statistik om hur du använder vår tjänst. Det kan vi göra genom att exempelvis analysera din användning av tjänsten. När vi använder dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst använder vi dem i möjligaste mån i sammanställd form (d.v.s. studerar de övergripande användarmönstren genom att granska avidentifierade data). Vi använder din information för att kunna göra tjänsten mer användarvänlig, till exempel genom att åtgärda buggar, ändra gränssnittet så att du enkelt kan nå den information som du söker eller lyfta fram populära funktioner. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse av att kontinuerligt förbättra tjänsten.
5.3 Förhindrande av missbruk
Dina personuppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av vår tjänst eller för att förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, försök till obehörig inloggning till användarkonton och andra åtgärder som strider mot våra användarvillkor eller lag. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse av att undvika missbruk av tjänsten.
5.4 Direktmarknadsföring och marknadsföring av tjänsten
Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig och skicka nyhetsbrev, personliga erbjudanden och relevant information om vår tjänst. Dessa meddelanden kan skickas till dig i tjänsten, via sms eller e-post. Denna behandling baseras på ditt medgivande eller vårt legitima intresse av att kommunicera med dig avseende din användning av tjänsten. Du får när som helst avsluta prenumerationen på direktmarknadsföring.
5.5 Sammanställning av uppgifter
Vi sammanställer och avidentifierar regelbundet dina personuppgifter efter vissa lagringsperioder. Anonymiseringen görs på ett sådant sätt att en mottagare av sådana uppgifter inte får information om din identitet och därmed inte kan identifiera dig individuellt. Vi kan i samband med detta använda dina personuppgifter för att sammanställa och anonymisera uppgifter för vidare användning, till exempel i marknadsföring eller för att förbättra tjänsten. Endast avidentifierade och anonymiserade uppgifter används i sådan marknadsföring – inga personuppgifter kan hittas i sådana sammanställda uppgifter. Vi kan dela anonymiserade uppgifter, till exempel med våra partner. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse av att förbättra eller marknadsföra tjänsten.

6. SÅ HÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi säljer eller tilldelar ingen av dina personuppgifter till tredje part. Ibland kan dock de personuppgifter som vi samlar in delas med andra företag i Meniga-koncernen för att tillhandahålla tjänsten, för behandling på våra vägnar eller för centralisering av uppgifter. Meniga kan också tillhandahålla din användarinformation till utställaren av det eller de kort/betalkonto(n) som du har länkat till tjänsten. Om Meniga delar dina personuppgifter på ett sådant sätt kommer vi att förvissa oss om att din information fortfarande enbart behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Meniga delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, utom enligt beskrivningen nedan.
6.1 Tjänsteleverantörer
Meniga kan använda tredje part för att hantera en av flera aspekter av vår verksamhet, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter. Vi kan dela personuppgifter med sådana tredje parter för att utföra tjänster för vår räkning, exempelvis behandla betalningar, skicka marknadsföringskommunikation, genomföra forskningsundersökningar, verifiera och validera information som du har lämnat till oss och tillhandahålla kundsupporttjänster.
6.2 Partnerbanker
Om du anmäler dig till tjänsten via din digitala bankapp kan vi dela viss information med banken.
6.3 Försäljning eller överlåtelse av verksamhet eller tillgångar
All information vi har om dig kan överföras eller avslöjas för en köpare eller presumtiv köpare i händelse av en försäljning, överlåtelse eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Om en sådan överföring sker kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren använder din information på ett sätt som stämmer överens med denna sekretesspolicy.
6.4 Lagliga ändamål
Meniga kan också lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att uppfylla rättsliga krav (t.ex. upplysningsfrågor, domstolsbeslut, rättsliga åtgärder eller liknande) eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och hantera bedrägerier och annan brottslig verksamhet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av en utredning om vi i god tro anser att sådana åtgärder krävs enligt tillämplig lag. Det ovanstående kan innefatta att besvara juridiska förfrågningar från rättsområden utanför EU/EES, om vi i god tro anser att detta svar krävs enligt lagen i det relevanta rättsområdet, påverkar användare i detta rättsområde och uppfyller internationellt vedertagna standarder.

När vi använder tjänsteleverantörer inom ramen för vår verksamhet i enlighet med paragraf 6.1 ovan kommer vi att ingå ett databehandlingsavtal med tjänsteleverantören och vidta andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy. Behandling i enlighet med paragraf 6.2-6 ovan är nödvändig för att uppfylla våra avtal med dig eller baserat på vårt legitima intresse av att tillhandahålla tjänsten eller på våra krav enligt lag.
Anonymiserade och sammanställda uppgifter kan göras tillgängliga utan ditt uttryckliga medgivande (t.ex. statistik osv.). Vi kan därför publicera anonym och sammanställd information om användningen av tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av tjänsten.

7. HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER

De filer som innehåller dina personuppgifter kommer att lagras på våra servrar och de kommer endast att vara tillgängliga för våra anställda och de av våra ombud och tjänsteleverantörer som kräver det i samband utförandet av sina uppgifter. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder och aktuella säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, utlämnande eller missbruk. Elektroniska register lagras till exempel på säkra servrar med begränsad åtkomst och elektroniska uppgifter lagras med säker krypterad åtkomst. Vi använder tekniska verktyg som brandväggar och flerstegsautentisering, och vi säkerställer att våra anställda utbildas om vikten av att upprätthålla säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som vi behandlar.
All kommunikation mellan din enhet och Meniga krypteras. Detta gör det möjligt för klient- och serverprogram att kommunicera på ett sätt som är utformat för att förhindra avlyssning, manipulering och förfalskning av meddelanden. Vi erbjuder rutiner och säkerhetsåtgärder som uppfyller branschstandarder för att skydda och säkra de personuppgifter vi samlar in. Vi använder en kombination av brandväggar, krypteringstekniker och autentiseringsförfaranden, bland annat för att upprätthålla säkerheten för din onlinesession och för att skydda Menigas konton och system från obehörig åtkomst.

8. LAGRINGSTID

Vi behåller i allmänhet dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt krävs eller godkänns av tillämplig lag, exempelvis GDPR.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge du är registrerad användare/handlare hos Meniga.

Dock rutinmässigt samlar och avidentifierar vi din transaktionsdata. Detta sker minst inom tolv månader efter de samlats in, därefter lagras inte längre sådan personlig information på ett identifierbart sätt.

Du får när som helst begära att vi raderar ditt konto för tjänsten. Om du gör det kommer din användarinformation att raderas permanent från våra servrar, i den utsträckning som Meniga inte behöver lagra uppgifterna under ytterligare tidsperioder (t.ex. enligt paragraf 8.1 nedan), och vidare åtkomst till ditt konto kommer inte att vara möjlig. Om du vill begära radering av ditt konto använder du alternativet ta bort mitt konto i appen. Att bara ta bort appen från din enhet utgör inte en begäran om att ta bort ditt konto eller avsluta prenumerationen på tjänsten.
När din slutar prenumerera på tjänsten eller på annat sätt avslutar din tillgång till tjänsten i enlighet med Menigas användarvillkor kommer Meniga, i den utsträckning som Meniga inte behöver lagra data under ytterligare tidsperioder (t.ex. enligt paragraf 8.1 nedan), att radera dina personuppgifter från sina system och anonymisera all identifierbar information som rör dig. Då kan anonymiserade uppgifter, i avidentifierade och sammanställda former, finnas kvar i vårt system på obestämd tid. Vi förbehåller oss rätten att använda dessa sammanställda uppgifter för att förbättra vår tjänst och för andra lagliga ändamål, som diskuteras ovan.
8.1 Avslutning av prenumeration
Efter att du har avslutat din prenumeration på tjänsten eller på annat sätt sagt upp din tillgång till tjänsten i enlighet med Menigas användarvillkor kommer Meniga endast att behålla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Meniga ska uppfylla våra lagstadgade krav eller som annars är nödvändigt. Till exempel lagrar Meniga information om ditt personnummer och din återbetalning av kontanter för uppfyllandet av våra redovisningsförpliktelser enligt lag.

9. DINA RÄTTIGHETER

Som medlem har du alltid möjlighet att ta bort eller korrigera den information som vi har om dig. Du kan göra detta i din profil i våra mobila applikationer eller på webbplatsen. Observera dock att vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra avtal med dig eller om det finns någon annan rättslig grund än medgivande av behandling av uppgifterna.

På din begäran har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och att få en kopia av dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan dock begränsas av gällande lagstiftning. I sådan fall kommer vi att, inom möjligheternas gränser, informera dig om varför viss information inte görs tillgänglig för dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, om du anser att din data inte är korrekt uppmuntrar vi dig att kontakta oss för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta.

Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter. Denna rättighet är dock inte obegränsad, denna rättighet rör exempelvis information som är felaktig, utdaterad eller inte längre behövs för det syfte den initialt behandlades för.

Du kan också ha rätt att kräva att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter, invända mot behandling och profilering och att dina data överförs till en annan aktör (dataportabilitet). Dessa rättigheter är begränsade och varje begäran kommer att utvärderas enskilt.

Du kan vända dig direkt till oss om du vill använda någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på dpo@meniga.com

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning kan du kontakta Datainspektionen, men vi ser mycket gärna att du först kontaktar oss på adressen ovan för att se om vi kan hjälpa dig.

10. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Meniga lagrar och behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. Om andra företag inom Meniga-koncernen eller våra partner bedriver verksamhet utanför EU/EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas före överföringen av uppgifter till denna verksamhet.

Denna sekretesspolicyn har antagits av Meniga och publicerades på webbplatsen i januari 2020.